Pensioen Introductie

Ondanks het feit dat bijna iedereen uiteindelijk afhankelijk is van zijn of haar pensioen, besteden we er veel te weinig (of veel te laat) aandacht aan. Dat komt voornamelijk doordat pensioen vaak erg ingewikkeld wordt gemaakt. Maar dat hoeft het helemaal niet te zijn. In deze Pensioen Introductie laten we u op een begrijpelijke wijze kennis maken met wat pensioen nu precies is.

Wat is pensioen?

Pensioen is een inkomensverzekering. U spaart bijna uw hele leven voor uw pensioen; het is bedoeld om ervoor te zorgen dat u voldoende inkomen heeft wanneer uw loon wegvalt als u later stopt met werken.

Waar is pensioen uit opgebouwd?

Onderzoek heeft uitgewezen dat Nederland één van de betere pensioenstelsels ter wereld heeft. Dat pensioenstelsel bestaat uit 3 verschillende ‘spaarpotjes’: het overheidspensioen, het aanvullend pensioen en het individuele pensioen. Niet iedereen zal van alle drie de spaarpotjes gebruik maken. Hieronder zullen we wat dieper op die spaarpotjes ingaan:

  1. Het overheidspensioen

In dit spaarpotje zit de AOW, het pensioen dat u sowieso krijgt. Of u nu werkt of niet, iedereen die in Nederland woont of werkt heeft recht op een AOW-uitkering, omdat u hier automatisch voor verzekerd bent. En elk jaar dat u verzekerd bent, bouwt u 2% van uw AOW-pensioen op. U begint met het ontvangen van uw AOW-pensioen zodra u de AOW-leeftijd bereikt. Vroeger was de AOW-leeftijd voor iedereen hetzelfde; mensen konden allemaal op hun 65e met pensioen. Maar door de vergrijzing en het feit dat de levensverwachting steeds hoger komt te liggen, moest daar iets in veranderen. Nu is het zo dat voor iedereen die na 30 september 1955 geboren is, de AOW-leeftijd nog niet bekend is. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank kunt u wel een schatting van uw AOW-leeftijd berekenen. U krijgt uiterlijk 5 jaar van tevoren bericht over wanneer u met pensioen kunt, en hoeveel geld u precies zult ontvangen. De hoogte van uw AOW-uitkering is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder of u alleen woont of samenwoont, en of u uw hele leven in Nederland heeft gewoond of gewerkt; de opbouw van uw AOW wordt namelijk stopgezet als u in het buitenland gaat wonen. Maar de AOW-uitkering is bedoeld als basisinkomen – het is vrijwel nooit genoeg om van te leven. U heeft aan dit ene spaarpotje niet genoeg, dus het is belangrijk dat u ook nog minimaal één van de andere spaarpotjes vult.

  1. Het aanvullend pensioen

In dit spaarpotje zit het pensioen dat u via uw werkgever opbouwt. Vrijwel iedere werkgever is verplicht om alle werknemers die 21 jaar of ouder zijn, een pensioenregeling aan te bieden. Uw werkgever spaart niet zelf voor uw pensioen; dat gaat via een pensioenfonds. Uitzondering zijn enkele grote bedrijven, die een eigen pensioenfonds hebben opgezet. Elke maand dat u werkt, wordt er een klein percentage van uw salaris naar het pensioenfonds overgeheveld. U merkt daar eigenlijk vrij weinig van, omdat het allemaal automatisch gaat. In de meeste gevallen wordt uw aanvullend pensioen tegelijkertijd met de AOW-uitkering vrijgegeven.

U kunt overigens alleen maar geld in dit spaarpotje stoppen als u een werkgever heeft. Heeft u geen werkgever, dan is dit tweede spaarpotje niet op u van toepassing. U zult dan zelf iets moeten regelen om het pensioen in het eerste spaarpotje aan te vullen.

  1. Het individueel pensioen

In dit spaarpotje zit het pensioen dat u zelf kunt regelen. Dit spaarpotje is extra belangrijk voor freelancers en ZZP-ers, die geen werkgever hebben die geld in het tweede spaarpotje stopt. Maar ook mensen die wel een aanvullend pensioen hebben mogen daarnaast nog een individueel pensioen opbouwen. Dit pensioen staat vaak los van uw arbeidssituatie. In tegenstelling tot bij de eerste twee spaarpotjes, moet u hierbij wel zelf een inkomensverzekering afsluiten. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van lijfrente, een aparte spaarrekening, beleggen of een koopsom. Het is wel belangrijk dat u een pensioenregeling treft die past bij uw financiële situatie; laat u hierover adviseren door een pensioenadviseur!

Is pensioen alleen bedoeld voor mijn oude dag?

Nee, er zijn nog andere situaties waarin uw pensioen voor een inkomen zorgt. Behalve voor een ouderdomspensioen spaart u namelijk ook voor een arbeidsongeschiktheidspensioen, voor het geval dat u langdurig ziekt wordt, en een nabestaandenpensioen, om te zorgen dat uw partner en kinderen een inkomen krijgen als u komt te overlijden. Pensioen is dus zeker niet alleen bedoeld voor uw oude dag!

Wilt u meer weten over pensioen? Lees dan verder in de Pensioen Uitbreiding.

Pensioenvragen of hulp nodig bij het vinden van een adviseur?