Hoe veilig is mijn pensioen?

Wanneer u een pensioen opbouwt via uw werkgever, is het natuurlijk niet zo dat uw werkgever elke maand uw pensioenpremie in een spaarpotje stopt, en dat vervolgens gaat uitbetalen als u eenmaal met pensioen gaat. In plaats daarvan gaat uw pensioen naar een pensioenfonds. Dat pensioenfonds zorgt uiteindelijk ook voor de uitkering van uw pensioen. Maar hoe veilig is uw pensioen nu eigenlijk bij dat pensioenfonds?

Wat doet het pensioenfonds met mijn geld?

Wanneer u een beschikbare premieregeling heeft, wordt er elke maand een vast percentage van uw salaris in het pensioenfonds gestopt. Bij een middelloonregeling wordt de pensioenpremie berekend aan de hand van uw gemiddelde salaris, bij een eindloonregeling wordt er naar het laatst verdiende salaris gekeken. Het pensioenfonds houdt het geld doorgaans niet vast, maar gaat proberen het geld te vermeerderen. Dat doen ze bijvoorbeeld door ermee te beleggen. Op het moment dat u met pensioen gaat, wordt er gekeken hoeveel er ‘in de kas’ zit, en wordt de hoogte van uw uiteindelijke uitkering vastgesteld. Dat is natuurlijk nooit zonder risico; het kan zijn dat u meer pensioen krijgt dan u heeft ingelegd, maar het kan ook minder zijn. Om werknemers (en hun pensioen!) te beschermen, worden pensioenfondsen in de Pensioenwet geadviseerd om een veilige dekkingsgraad aan te houden.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft de verhoudingen tussen bezittingen en betalingsverplichtingen aan. Bij een dekkingsgraad van 100% heeft het pensioenfonds precies genoeg geld in de kas om alle pensioenen van te kunnen betalen. U zou dus kunnen stellen dat de dekkingsgraad in feite ook de graadmeter is van de financiële gezondheid van een pensioenfonds. Er wordt geadviseerd om te allen tijde een dekkingsgraad van minimaal 104% aan te houden.

In dat geval is mijn pensioen gewoon veilig, toch?

Wel… dat hangt ervan af. Het punt is dat de dekkingsgraad tegenwoordig dagelijks kan fluctueren. Een pensioenfonds moet namelijk rekenen op basis van de actuele rente op de kapitaalmarkt – en die is variabel. Wanneer de economie stabiel is, hoeft dat geen problemen op te leveren. Als de rente iets daalt, is dat niet erg; de situatie herstelt zich doorgaans vanzelf weer.

Maar u kunt zich vast nog wel de kredietcrisis herinneren. In die periode daalde de rente op een gegeven moment tot beneden de 3%. Dit had als gevolg dat pensioenfondsen hun dekkingsgraad sterk zagen dalen, soms tot onder de 90% – de zogeheten ‘kritische dekkingsgraad.’ Wordt een pensioenfonds met een dergelijk lage dekkingsgraad geconfronteerd, dan moeten zij een herstelplan indienen bij De Nederlandsche Bank, waarin wordt aangegeven hoe de dekkingsgraad weer op een veilig niveau kan worden gebracht. Maar als de situatie te lang aanhoudt, kan het zijn dat een pensioenfonds door De Nederlandsche Bank wordt gedwongen om andere maatregelen te nemen.

Wat voor maatregelen worden er dan genomen?

In het ergste geval moeten pensioenfondsen de pensioenuitkeringen en opgebouwde pensioen korten. Dit zal echter niet snel gebeuren; 2013 was de eerste keer dat pensioenfondsen gedwongen waren om dergelijke drastische maatregelen te nemen. De pensioenuitkeringen werden toen gekort met gemiddeld 5 tot 6 procent. Als het zover komt, moet het pensioenfonds u uiteraard tijdig informeren dat uw pensioen wordt verlaagd.

Elk pensioenfonds is overigens wettelijk verplicht om een buffer te hebben voor tijden dat het financieel minder gaat. Hoe groot die buffer moet zijn, wordt bepaald door verschillende factoren, zoals bijvoorbeeld of er veel jonge of juist veel oudere deelnemers zijn. Het komt erop neer dat er wel degelijk gevolgen voor uw pensioen kunnen zijn als er een kredietcrisis is. Maar de kans dat de gevolgen zo groot zijn dat uw pensioen wordt gekort, is relatief klein. Uw pensioen is dus (tot op zekere hoogte) veilig.

Maar het kan dus ook zijn dat ik meer pensioen krijg dan ik heb ingelegd?

Ook dat is mogelijk. Het hangt allemaal af van die dekkingsgraad; er zijn pensioenfondsen die de pensioenen (gedeeltelijk) verhogen zodra de dekkingsgraad boven een bepaald percentage komt. Wilt u hier meer over weten, dan kunt u het beste even contact opnemen met uw pensioenfonds om te vragen hoe dit bij u geregeld is.

Ja, ik wil mijn pensioen veilig stellen!

Maakt u zich zorgen over wat er met uw pensioen kan gebeuren als de dekkingsgraad weer daalt, en wilt u aanvullende maatregelen treffen? Een pensioenadviseur kan u meer vertellen over de mogelijkheden die u heeft. Vergelijk pensioenadviseurs in Nijmegen via onze website en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.

Pensioenvragen of hulp nodig bij het vinden van een adviseur?