Pensioen bij arbeidsongeschiktheid

Wanneer u arbeidsongeschikt raakt, kan dit grote gevolgen hebben voor uw pensioen. Wij vertellen u precies wat u moet weten.

Wat gebeurt er met mijn collectieve pensioen als ik arbeidsongeschikt word?

Als de pensioenregeling die uw werkgever voor u heeft getroffen een arbeidsongeschiktheidspensioen bevat, zal uw pensioenopbouw gewoon doorlopen. U moet er echter wel rekening mee houden dat dit slechts over een bepaald percentage van uw salaris of diensttijd is. Bij de ene pensioenregeling bouwt u in het geval van volledige arbeidsongeschiktheid pensioen op over 70%van uw salaris, bij de andere pensioenregeling over 50% van de diensttijd. De hoogte van de pensioenopbouw die doorloopt, wordt ook beïnvloed door in hoeverre u arbeidsongeschikt bent.

Zou u bijvoorbeeld in deeltijd doorwerken, dan betaalt u over dat stuk zelf de pensioenpremie. Het deel waarvoor u arbeidsongeschikt bent, is doorgaans premievrij. Maar let op, want er zijn ook pensioenregelingen waarbij u geen premievrijstelling krijgt wanneer u voor minder dan 50 of 60% arbeidsongeschikt bent bevonden; u bouwt dan echt alleen pensioen op over uw eigen verdiensten. Daarbij is het belangrijk om te weten dat premievrijstelling aangevraagd moet worden. Bent u (of uw werkgever) te laat met de aanvraag, dan loopt u het risico dat de pensioenopbouw alsnog wordt stopgezet.

Wanneer krijg ik een arbeidsongeschiktheidspensioen, en hoe hoog is de uitkering?

U heeft pas recht op de WIA als u twee jaar of langer arbeidsongeschikt bent. In de 86e week van uw arbeidsongeschiktheid ontvangt u een brief van het UWV, waarin staat hoe en wanneer u een arbeidsongeschiktheidsuitkering kunt aanvragen. Wanneer u deze brief heeft teruggestuurd, zal het UWV een procedure in gang zetten om te beoordelen hoe ziek u precies bent.

Als het UWV vaststelt dat u nog wel in deeltijd kunt werken, in de toekomst weer aan de slag kunt of voldoende in staat bent om ander werk te doen, dan krijgt u een uitkering op basis van de WGA (Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Als wordt vastgesteld dat u helemaal niet meer kunt werken, dan krijgt u een uitkering op basis van de IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). De hoogte van die uitkering is van veel factoren afhankelijk, maar nooit meer dan 75% van uw laatstverdiende loon. Daar bovenop krijgt u (indien dit in uw pensioenregeling zit) nog het arbeidsongeschiktheidspensioen van uw collectieve pensioenregeling. Hoe hoog dat bedrag is, hangt af van in hoeverre u arbeidsongeschikt bent, hoeveel u verdiende en hoe hoog uw WIA is.

Ja, ik heb advies nodig over mijn pensioen bij arbeidsongeschiktheid!

Bent u arbeidsongeschikt geworden en wilt u weten hoe het zit met de opbouw van uw ouderdomspensioen en/of nabestaandenpensioen? Of bent u niet arbeidsongeschikt maar wilt u zich hier beter voor verzekeren? Laat u dan adviseren door een pensioenadviseur! Via onze website kunt u eenvoudig offertes aanvragen bij verschillende pensioenadviseurs in Nijmegen. Geheel vrijblijvend uiteraard!

Pensioenvragen of hulp nodig bij het vinden van een adviseur?